martes, 21 de octubre de 2008

Más del Grup La Font


Neus Baches nos pasa este documento que entregaron a los padr5es al comienzo de este curso en el marco de su experimento en el Instituto de Sils.

(dedicado a los no-catalano parlantes, a quienes nos vendrá de perlas el esfuercito de entender..)

INSTITUT DE SILS
Reunió de pares i mares
COMENCEM UN VIATGE JUNTS...Origen: les ganes de fer descobriments, de compartir, de créixer...
Destinació: un camí ple d'experiències enriquidores i nous amics...
Mitjà de transport: la curiositat... l'energia... l'entusiasme...
(Dilluns, 8 de setembre de 2008)

Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu es fonamenta en els tres grans àmbits que ja contempla l'administració, però nosaltres volem fer èmfasi en el pes proporcional que donem a cadascun:

Volem formar persones:

AUTÒNOMES: Conscients, responsables i creadores respecte a la seva dimensió física emocional i racional. És important anar avançant en l'assoliment progressiu del major grau d'autonomia possible.
COL·LABORADORES: Democràtiques, arrelades i universals, solidàries i compromeses. Volem sentir que ens afecta allò proper i allò llunyà i volem implicar-nos en el compromís amb les persones i amb tot el que ens envolta.

Amb una pedagogia:
Centrada en l’alumne (autoaprenentatge)‏.
Amb professors facilitadors (més que no pas transmissors de coneixements).
Aprofitant els aprenentatges que genera la diversitat (sense agrupaments per nivells)‏.
Amb autoritat i exigència.
Optant pel desenvolupament sostenible i per la diversitat.

Potenciant:
- La creativitat i la imaginació, expressades en totes les seves formes (plàstica, verbal, musical...) per transmetre sentiments, emocions, bellesa, protesta...
- Les TIC/TAC, com a eina protagonista de transmissió, producció, recerca i expressió de coneixement...
- La llengua anglesa, que tingui una presència molt significativa com a vehicle de comunicació.


Alguns dels nostres lemes podrien ser:

.-Cada fracàs és una oportunitat d’aprenentatge
.-Valorem processos i no resultats.
.-Aprenem tant com podem
.-Treballem el cos, les relacions, les emocions, la ment t i l’esperit
.-Pensem globalment i actuem localment
.-Ens agrada el món divers amb la diversitat de la seva gent
.-Ens ocupem més d’ajudar a aprendre que a ensenyar
.-Aprenem a partir del que ens interessa i afecta.


No hay comentarios: